Čípak je to smartphone? táže se druhé letošní číslo zpravodaje Archa.

  V oné řečnické otázce imaginárních vedoucích, pátrajících po původu hlasitého vyzvánění – dost možná při pokusu sdělit malým svěřencům cosi důležitého – je vlastně obsaženo ústřední téma nové Archy. Počítače, notebooky, tablety, mobily – a vůbec „všechny ty internety“ a fejsbůky… V kontextu spolkové práce s mládeží, ovšemže. Neboli, jak to výstižně shrnula do titulku svého úvodníku Lenka Sivá z organizace Erasmus Student Network CR: samozřejmosti k nezaplacení.

  „Vytáhnu z kapsy smartphone, otevřu mapu, a svět je zachráněn. Kdy mám jít do školy? Kam patřím? Kdo jsou moji spolužáci? To jsou jenom další otázky, se kterými se zahraniční studenti (a studenti všeobecně) setkávají poměrně často. Sociální sítě jsou v tomto ohledu skvělým nástrojem pro sdělování informací. Vždyť si jenom uvědomte, kolik z nás využívá Facebook, a udržuje tak vztahy nejen s kamarády, ale také s kolegy či různými skupinami, na kterých jsme kolikrát při svém pobytu v zahraničí skutečně závislí,“ upozorňuje autorka úvodníku.

  Věra Žůrková, jež se dlouhodobě věnuje výzkumu v oblasti používání nových technologií, resp. médií dětmi a dospívajícími, ve svém článku pro Archu zase rozbírá, proč dětem nebrat tablety a telefony. „Pro většinu rodičů je používání technologií dětmi otázkou míry. Univerzální množství ale neexistuje, pro některé dítě to může být hodina denně, pro jiné celá sobota. Vždy je třeba vzít v potaz kontext další aktivity dítěte. V případě, že to vypadá, že dítě tráví ´příliš´ času s technologiemi a vede to k jeho izolaci, nemusí být na vině samotné technologie a jejich zákaz by k ničemu nevedl,“ píše spolupracovnice Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny Věra Žůrková. A dodává: „K omezení používání technologií nejlépe přispívá pozitivní motivace. Je třeba se dítěte ptát, co ho baví, a spolu s ním hledat způsoby, jak jeho zájmy rozvíjet.“

  O svoji zkušenost z každodenní praxe se podělil se čtenáři Archy Roman Buchtel – Růža z Klubu Pathfinder. V úsporném příspěvku, trefně nadepsaném ***ANALOG***, se zabývá úkazem, pro nějž je charakteristický výskyt obličejů nasvícených displeji mobilů. „Jakožto dětská organizace se, stejně jako ostatní, potýkáme s fenoménem ´modré tváře´. Ať připravíme sebepoutavější program, najdou se děti, které nedokáží svůj mobilní telefon odložit. Pak nastává nerovný boj o to, zda se nám je podaří vtáhnout zpět do analogu,“ popisuje jednu z výzev, jež před vedoucí dětských spolků staví naše doba s jejími technologickými „zázraky“.

  Nová Archa přináší ještě mnohé další tematické (a pochopitelně i jiné) příspěvky, a tak výše vybrané citace berte jen jako jakousi jejich drobnou degustaci. Ostatně, číslo 2/2017 je v elektronické verzi připojeno hned pod tímto textem, takže už snad zbývá jenom listovat a číst…


  Píše se v tomto čísle Archy o Vás? Chcete-li, můžete si přidat odkaz na svůj web či blog…

  #zpravodaj_Archa

  ARCHA Archa je název nekomerčního bezplatného zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže, který od roku 1999 vydává Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Archa vychází v tištěné podobě a v elektronické verzi, uveřejňované na internetovém serveru ADAM.cz. Svým obsahem Archa plní především roli „výkladní skříně“ ČRDM, jejích členských sdružení a jejich rozmanitých aktivit. Jedinečnost Archy tkví v tom, že dlouhodobě a soustavně nejen mapuje události důležité pro mikrosvět spolkové práce s dětmi a mládeží, ale přichází i s vlastními tématy, k nimž hledá – a nachází – „zpětnou vazbu“ ze zmíněných sdružení. V Arše se lze dočíst o mnoha uskutečněných projektech, k nimž náleží kupř. „Sametky“, „Cena Přístav“, „72 hodin“ nebo dříve „Bambiriáda“, „Stromy Anežky České“ apod. Své místo ve zpravodaji Archa mají i články o akcích úžeji spjatých s nadnárodní mládežnickou formací Evropské fórum mládeže, jejímž členem ČRDM je (kupř. „Strukturovaný dialog – Kecejme do toho“), respektive o akcích s výrazně evropským přesahem – „Evropské karty mládeže EYCA“ aj.).

  Všechna čísla Archy najdete ke stažení ve formátu PDF na stránce www.crdm.cz/archa kde naleznete také tematické oblasti, jimž se budou věnovat další plánovaná čísla.
  Informaci o nových číslech Archy můžete získat rovněž prostřednictvím služby RSS feed. Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy lze prostřednictvím formuláře na adrese shortlinks.crdm.cz/registrace-e-archa.


   

  Autor