„Tématem tohoto čísla Archy – z poloviny věnovaného kulatým, dvacátým narozeninám České rady dětí a mládeže – jsou ´dosažené mety´.

  Jak příznačné… Česká rada za tu dobu urazila pořádný kus cesty a dosáhla mnoha met,“ píše hned na začátku svého úvodníku ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka. Přísně vzato, jubileu České rady je v nové Arše, mimořádně rozšířené z obvyklých 24 na 32 stran, věnováno prakticky 21 stránek včetně tematické obálky.

  Trochu jiná je i grafika nového čísla. Použitými prvky i barevným laděním totiž osobitě zohledňuje ucelený „blok“ příspěvků zasvěcených zmíněnému výročí – pro daný segment neziskového sektoru pochopitelně významnému. Čtenáři tu mohou nalézt mj. pamětnická ohlédnutí, faktografické údaje, zajímavosti, bilanční rozhovor s předsedou České rady dětí a mládeže Alešem Sedláčkem, reportážní text z oslavy 20 let ČRDM i bohatý výběr fotografií.

  „Česká rada dětí a mládeže měla zatím vždycky velké štěstí na svoje předsedy, tak aby to vydrželo do budoucna. A teď? Odvahu. Pak trpělivost, protože to nepůjde rychle. No, a potom něco, co je pro nás, kteří se zabýváme dětmi, zásadní: přinášet naději. Není možno vychovávat bez naděje,“ odpověděl bývalý ředitel Kanceláře ČRDM Jiří Zajíc – Edy na otázku moderátora besedy ohledně přání adresovaných diskutujícími „panelisty“ České radě. Beseda se 12. června 2018 konala v rámci podvečerního programu „narozeninové“ oslavy ČRDM v areálu Středočeského muzea v Roztokách u Prahy.
  Co by České radě dětí a mládeže přáli další účastníci debaty? – Dočtete se v nové Arše.
  A protože se její elektronická „listovací“ verze nachází jen kousek níž pod tímto textem, nebudu vás už od hodnotnější četby déle zdržovat…

  Píše se v tomto čísle Archy o Vás? Chcete-li, můžete si přidat odkaz na svůj web či blog…

   

  #zpravodaj_Archa

  ARCHA Archa je název nekomerčního bezplatného zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže, který od roku 1999 vydává Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Archa vychází v tištěné podobě a v elektronické verzi, uveřejňované na internetovém serveru ADAM.cz. Svým obsahem Archa plní především roli „výkladní skříně“ ČRDM, jejích členských sdružení a jejich rozmanitých aktivit. Jedinečnost Archy tkví v tom, že dlouhodobě a soustavně nejen mapuje události důležité pro mikrosvět spolkové práce s dětmi a mládeží, ale přichází i s vlastními tématy, k nimž hledá – a nachází – „zpětnou vazbu“ ze zmíněných sdružení. V Arše se lze dočíst o mnoha uskutečněných projektech, k nimž náleží kupř. „Sametky“, „Cena Přístav“, „72 hodin“ nebo dříve „Bambiriáda“, „Stromy Anežky České“ apod. Své místo ve zpravodaji Archa mají i články o akcích úžeji spjatých s nadnárodní mládežnickou formací Evropské fórum mládeže, jejímž členem ČRDM je (kupř. „Strukturovaný dialog – Kecejme do toho“), respektive o akcích s výrazně evropským přesahem – „Evropské karty mládeže EYCA“ aj.).

  Všechna čísla Archy najdete ke stažení ve formátu PDF na stránce www.crdm.cz/archa kde naleznete také tematické oblasti, jimž se budou věnovat další plánovaná čísla.
  Informaci o nových číslech Archy můžete získat rovněž prostřednictvím služby RSS feed. Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy lze prostřednictvím formuláře na adrese shortlinks.crdm.cz/registrace-e-archa.


   

  Autor