Jak může Evropský parlament lépe spolupracovat s organizacemi dětí a mládeže? Jak můžeme lépe komunikovat s mladými lidmi? Co potřebují a chtějí od Evropského parlamentu mládežnické organizace a veřejnost, kterou zastupují?

    Řekněte, co má Evropský parlament dělat pro mládež je akce, kterou dne 7. března 2019 pořádá Oddělení EP pro mládež (Youth Outreach Unit).
    Smyslem této akce je vyzvat mládežnické organizace ze všech členských států, aby nám řekly, co bychom mohli udělat pro ně a pro veřejnost, kterou zastupují. Nejlepší nápady pak zahrneme do ročního programu Oddělení EP pro mládež (Youth Outreach Unit).

    Chtěli byste se zúčastnit? Pak pospěšte a přihlaste se zde. Hledáme místní, regionální a národní mládežnické organizace. Uzávěrka přihlášek je 23. ledna 2019.

    Celkem vybereme 50 účastníků, kterým uhradíme ubytování a cestu. Jazykem akce je angličtina.

    V případě dotazů se obracejte na youth@ep.europa.eu