Celkem osm dětí ze Střediska volného času TYMY se v uplynulých měsících zapojilo do mezinárodního programu Aktiv, aby se naučily a vyzkoušely si, co to znamená být aktivním občanem a „hrdinou všedního dne“.

  Cílem tohoto programu, který proběhl ve spolupráci Trenčianskeho a Zlínského kraje a pod záštitou programu Erasmus+, bylo podpořit mládež už v raném věku k dobrovolnictví a aktivní angažovanost ve své komunitě.

  Zúčastnily se dvou školení, v Olomouci a ve Vizovicích, kde se prostřednictvím metod zážitkové pedagogiky naučily projektové logice a rozvíjet vlastní kompetence (plánování, spolupráce ve skupině, řešení krizových situací atd.).

  Jeden z týmů přichystal pro děti taneční diskohrátky (foto SVČ-TYMY)Získané dovednosti pak úspěšně prokázaly naplánováním vlastní jednodenní veřejně prospěšné aktivity ve svém okolí. Našich osm malých hrdinů se rozdělilo na dva týmy, z nichž jeden uspořádal předvelikonoční taneční diskohrátky pro děti a druhý připomněl veřejnosti Den Země vlastními ekologicky zaměřenými soutěžemi a workshopy.

  Pomyslnou tečkou pak byla trenčínská konference Pomyslnou tečkou za jejich projekty pak byla první červnový týden v Trenčíně konference „V rukách mladých“. Na ní organizátoři celého programu Aktiv a zástupci některých dětských projektových týmů představili vládním úředníkům a zástupcům samospráv, kteří program podpořili, stejně jako pedagogům a dalším pracovníkům s mládeží z různých krajů Česka, Slovenska i Polska, výsledky programu Aktiv i jednotlivé úspěšné projekty.
  Návštěvníci konferenci mimo jiné obdrželi metodické příručky, které jim pomohou uskutečnit podobné projekty s mladými lidmi ve svých organizacích.

  Autoři