„Poslední roky vnímám, že je potřeba posunout se dál a přejít od konzumování zážitků k jejich vytváření. To, co jsem za ta léta zažil, se snažím jako vedoucí v současné době předat další generaci, dětem i jiným vedoucím,“ píše v úvodníku letošního pátého zpravodaje Archa Jakub Sotl z Klubu Pathfinder.

  A hned navazuje: „To, co ve mně probouzelo silné pocity a tvořilo mou osobnost, sdílím s ostatními vedoucími a hledáme společnou cestu, jak vytvořit bezpečný prostor pro nabývání obdobných zážitků a vzbuzování příjemných pocitů. Často se dospívající nebo dospělý, který na tábor jede, musí rozhodovat mezi sebou a svou rodinou na jedné straně a touto dobrovolnickou činností na straně druhé.“

  Tolik upoutávka z úvodníku Jakuba Sotla Deník dítěte/vedoucího. Klíčové slovo přitom padlo v poslední citované větě: tábor.

  Činnosti dětských a mládežnických spolků o letních prázdninách – a té táborové především – je totiž aktuální číslo Archy prakticky celé věnováno. Své tematické příspěvky tu publikují nejen Letní dům (Léto Letního domu), Mladí ochránci přírody (Metrový Ježek na táboře, Tábor ve škole), tomíci (Tábor), pionýři (Ringo, voda, Keltové), skauti (Světové skautské jamboree), dobrovolní hasiči (Setkání mládeže ve Švýcarsku), brontosauři (Brontosauři v srbském Banátu), woodcrafteři (Fara Michalovy Hory otevřena!), ymkaři (175. výročí založení YMCA v Londýně), ale také Volnočasovky SPORT (Cestování s Willy Fogem) či DDM Kamarád Třemošná (Tichá křídla 2019). V nové Arše najdete i článek prezentující statistické údaje získané z reprezentativního šetření České rady dětí a mládeže (Letní tábory) o postojích rodičů k prázdninovým pobytům svých ratolestí na táborech.

  Letošní léto, žel, znamenalo pro fenomén dětských a mládežnických organizací také citelné ztráty. Nedlouho po sobě se k poslednímu odpočinku odebraly tři z jejich význačných postav: skautský historik, sběratel a publicista Václav Nosek – Windy a dva z „otců zakladatelů“ České rady dětí a mládeže – Zdeněk Pšenica a Miroslav Mikeš; prvý byl dlouholetým předsedou Folklorního sdružení ČR, druhý náčelníkem ČTU. Také o nich se v této Arše dočtete.

  Redakční žádosti o odpověď na anketní otázku tentokrát vyhověli ředitel innogy Energie, s.r.o. pro maloobchod a marketing David Konvalina a studentka Barbora Kvasničková, mladá delegátka do OSN. Otázka zněla: „Jaké překvapení si pro Vás připravilo letošní léto?“
  K nositelům Březových lístků – ocenění, jež si mezi sebou navzájem udělují vedoucí dětských oddílů – se řadí i Tomáš Lešingr, jehož medailonkem „seriál“ Březových lístků v Arše pokračuje…

  Berte to jen jako letmo učiněnou nabídku. Čtení je už na Vás.


  Píše se v tomto čísle Archy o Vás? Chcete-li, můžete si přidat odkaz na svůj web či blog…


  Elektronická verze Archy je na internetovém serveru ADAM.cz uveřejňována pravidelně. Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy v elektronické podobě lze prostřednictvím formuláře na adrese http://shortlinks.crdm.cz/registrace-e-archa


   

  Autor