Neziskové organizace, a to i spolky dětí a mladých lidí, jsou oporou občanské společnosti, která hraje nepostradatelnou roli ve snaze o udržení demokracie a svobody.

  Sedmé, mimořádné, číslo Archy se obrátilo právě na spolky, zejména ty sdružené v ČRDM, a tak si můžete přečíst v novém čísle o spoustě zajímavých činností a událostí, které přispívají například k tomu, aby se i nejmladší generace dozvěděla něco o nedávné historii, kdy demokracie nebyla ještě samozřejmostí. Dočtete se ale také mnoho o pestrém současném dění ve spolcích.

  Hned v úvodníku se nad tím, že svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí, zamýšlí Jan Cieslar, 1. místopředseda ČRDM. Na léta devadesátá, dobu před nimi, radosti a překážky v oddílové práci vzpomínají vedoucí tomíků – Tomáš Novotný, Václava Hušková a Michal Merhaut. 30 let svobodného skautingu oslavili skauti výstavou, různými slavnostmi i natočením filmu Hledání lilie. Pionýr se vydal na Demokratické výpravy cestou výchovy dětí k zodpovědnosti a spolurozhodování. Co pro vás znamená… svoboda a demokracie se ptalo svých vedoucích Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Sametky vyprávějí příběhy. Jsou to příběhy, které byly použity v geocachingové soutěži, kterou ke 30 letům svobody připravila ČRDM. Jedním z nich je příběh fotografky Bohuslavy Maříkové, která má velký archiv snímků ze Sametové revoluce. A o svých zážitcích z hledání „kešek“ vyprávějí soutěžící s přezdívkami Pusa a Tulačka.

  Z prostředí České rady je rovněž příspěvek opatřený titulkem Ceny Přístav 2019 předány, který přibližuje atmosféru předávání výroční ceny ČRDM, ale hlavně oceněné zástupce místních samospráv (ale nejen je), kteří se nezištně zasazují o nadstandardní přístup k organizacím pracujícím ve prospěch dětí a mladých lidí.

  Rubrika „Ze spolků“ přináší výběr zajímavostí z dění v organizacích dětí a mládeže. Článek Vrtule se zase točí! přibližuje oblíbenou hernu deskových a společenských her ve Valašském Meziříčí, která byla otevřena v nových prostorách. Benefiční akci Řeka přání představuje Letní dům. O bývalém řediteli kanceláře ČRDM, který dostal nejvyšší skautské vyznamenání, se dozvíte víc v článku Oceněný Jiří Edy Zajíc. Další text přibližuje, kde se vzalo a kdy a jak se bude šířit letos před Vánoci Betlémské světlo.

  Podrobnou zprávu z pera Jiřího Majera přináší ARCHA č. 7 také o 51. Valném shromáždění ČRDM.

  V rubrice „Odjinud“ najdete krátké odkazy na zajímavé akce spřízněných spolků. Představuje se v ní například 15. Měsíc filmu na školách, který pořádá již od roku 2004 Člověk v tísni – JSNS. Anketa Zlatý Ámos vyzývá nominující, že čas vyslat do soutěže nejoblíbenějšího pedagoga je již jen do konce roku. Ve stejný čas končí i přihlášky a nominace do soutěže Má vlast v srdci Evropy – poznej ji a chraň. Česká společnost ornitologická upozorňuje, že začátkem ledna nastane další sčítání ptáků na krmítkách Ptačí hodinka a Arnika nabádá k hlasování o Alej roku 2019.

  Na posledních stránkách tohoto speciálu ARCHY se o demokracii zamýšlí Jan Burda, předseda Rady dětí a mládeže kraje Vysočina, a také respondenti AnketyLadislav Heryán, salesián a kněz, Martin Vidlák z Knihovny Václava Havla a Vladimíra Spilková, profesorka pedagogiky.

  Ale ani tento krátký výčet zajímavostí neobsáhl vše, co lze v této Arše najít. Elektronická verze Archy je tu pro všechny, kdo o ni mají zájem:


  Pokud byste chtěli dostávat zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže, který vydává už 21 let Česká rada dětí a mládeže, v papírové podobě, napište nám, prosím, na archa@crdm.cz.

  Píše se v tomto čísle Archy o Vás? Chcete-li, můžete si přidat odkaz na svůj web či blog…

  Banner Archa 7/2019

  Elektronická verze Archy je na internetovém serveru ADAM.cz uveřejňována pravidelně. Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy v elektronické podobě lze prostřednictvím formuláře na adrese http://shortlinks.crdm.cz/registrace-e-archa