Stojí na samém okraji Moravského krasu, v klidném a malebném údolí Říčky. Teď se ale bude prohánět po Brně v tramvaji. Řeč je o Kaprálově mlýnu.

  Galerijní tramvaj v Brně hostí v dubnu informace o Kaprálově mlýně, mezinárodní skautské základně Informace o Kaprálově mlýně obsadí pro měsíc duben Galerijní tramvaj brněnského dopravního podniku. Jelikož výstavu bude vzhledem ke karanténním opatřením pro veřejnost nejspíš problém shlédnout „naživo“, zveřejní skauti všechny panely i online.

  Galerijní tramvaj v Brně hostí v dubnu informace o Kaprálově mlýně, mezinárodní skautské základně „Výstavou bychom cestujícím rádi představili pestrost aktivit, kterými se dlouhodobě Kaprálův mlýn zabývá. Vzdělávání studentů, skautské tábory, zahraniční dobrovolníci, ale také historie místa, spojená s rodinou Kaprálových. To vše najdete na výstavních panelech,“ řekl nový ředitel Kaprálova mlýna Tomáš Kozel, který od ledna letošního roku navázal na práci svého předchůdce Michala Medka.
  Výstava měla veřejnosti přiblížit proměny této skautské základny, která se z chátrajícího objektu stala živým střediskem ekologické výchovy, které si získalo mezinárodní renomé. Bohužel dlouho plánovaný termín výstavy nakonec nešťastně koliduje s karanténními opatřeními v zemi.

  Galerijní tramvaj v Brně hostí v dubnu informace o Kaprálově mlýně, mezinárodní skautské základně „Rozhodli jsme se, že nechceme nikoho o výstavu ochudit. Uvidí ji jak cestující, kteří tramvají pojedou, ale kterých bude nejspíš jen hrstka, tak i kterýkoliv další zájemce, který si může výstavní panely s texty a fotografiemi prohléhnout na internetu, a to na adrese bit.ly/mlynjede,“ uvedla mluvčí brněnských skautů Iveta Zieglová.

  Kaprálův mlýn má jméno i v zahraničí

  Galerijní tramvaj v Brně hostí v dubnu informace o Kaprálově mlýně, mezinárodní skautské základně Objekt získali skauti v roce 2007 darem od dědiců původních majitelů Aleše a Zdeny Kaprálových. Na takzvaném Horním mlýně chtěla rodina tehdejšího ředitele továrny Biochema (pozdější Fruta) najít klidné místo před útrapami druhé světové války. Po skončení války odešli Kaprálovi v předtuše dalšího politického vývoje za prací do zahraničí a po roce 1948 už pro ně nebylo možné se vrátit. Z Indie se přestěhovali do Austrálie a nakonec se v roce 1957 usadili ve Spojených státech.

  Galerijní tramvaj v Brně hostí v dubnu informace o Kaprálově mlýně, mezinárodní skautské základně Skauti objekt zrekonstruovali a přeměnili na mezinárodní ekologickou skautskou základnu. Za osm let provozu si Kaprálův mlýn zvládl vydobýt renomé v tuzemsku i zahraničí. Základna už hostila například celosvětový skautský seminář o ekologické výchově či setkání špiček evropských skautských organizací. Kaprálův mlýn je prvním střediskem v postkomunistických zemích, které získalo světovou značku kvality SCENES (Scout Centres of Excellence for Nature and Environment). Na Den země v roce 2018 vysadil americký velvyslanec v ČR Stephen King na mlýně Stromy svobody.

  Kaprálův mlýn inspiruje podobné projekty mimo jiné svým modelovým ekologicky šetrným provozem, partnerstvím s univerzitami i svojí aktivitou v rámci světového skautského hnutí, kde se podílí na tvorbě světového programu ekologické výchovy a rozvoje sítě ekologických skautských základen SCENES. Základna poskytuje zázemí nejen pro skautské aktivity, ale i pro školy a mládežnické kolektivy, kterým nabízí výukové programy na téma přírody a ekologie.

  Galerijní tramvaj „Kaprálův mlýn jede!“ vyrazila na cesty 1. dubna, výstava bude k vidění minimálně do konce měsíce. Vůz křižuje město na různých linkách, aktuální polohu tramvaje si můžete najít pomocí aplikace http://iris.bmhd.cz/, jde o soupravu č. 1033. Výstava je k vidění také na webové adrese bit.ly/mlynjede

  foto Iveta Zieglová


  Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 13 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na více než 64 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa.

  Více na http://www.skaut.cz

  Autoři