Poslední letošní číslo časopisu Archa si klade otázku, jaké že hodnoty se snaží dospělí vedoucí v organizacích dětí a mládeže vštěpovat svým svěřencům.

  S hledáním odpovědi pomohla Arše č. 6/2020 celá řada spolků. Příspěvky v ní zveřejněné nechávají nahlédnout do jejich programové kuchyně ještě jinak, než by to šlo prostřednictvím oficiálních propagačních materiálů či výročních zpráv. Totiž svědectvím o žité praxi.

  „Životní cesta má ale mnoho odboček a křižovatek, na kterých se musíme rozhodovat, kudy se vydat dál. Hodnoty udávají, jací jsme a jací chceme být. Kolikrát se vám však stalo, že jste svoje vlastní hodnoty zradili? Je pro vás v životě důležitá poctivost, ale přeci jen jste si na písemku ve škole vzali tahák. Možná jste někdy obelhali rodiče nebo vlastní děti, a přitom je pro vás rodina na prvním místě. A v tom to právě je. Hodnota v našem životě je ideálem, kterého ne vždy dosahujeme, a ne vždy se jím stoprocentně řídíme,“ napsala Nela Andresová z analytické sekce České rady dětí a mládeže (ČRDM) ve svém úvodníku. Nazvala ho stejně, jako zní téma aktuálního sešitu Archy: Hodnotový azimut.

  Se svým pohledem na věc čtenáře seznamují třeba Prázdninová škola Lipnice (Zjisti, co v tobě opravdu je), Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (Pomáhej srdcem), Asociace turistických oddílů mládeže (Tomíci pro Světlušku), Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi (Svobodný = zodpovědný), Vzdělávací centrum Tereza (Tereza a její hodnoty), Pionýr (Ideály Pionýra), Společenství harmonie těla a ducha (Bleskem zoceleni) nebo Klub Pathfinder (Pathfindeři pekli pro zdravotníky).

  Ale nedosti na tom. Výše zmíněná analytická sekce ČRDM poskytla redakci zajímavý materiál, jemuž jsou v novém sešitu Archy věnovány rovnou čtyři strany. V perexu stojí psáno: „Co může dnešní generace mladých lidí přinést budoucnosti? Jak ji ovlivní? Jaké hodnoty si mladí lidé osvojili? Tyto zvídavé otázky stály na počátku unikátního výzkumu České rady dětí a mládeže, Rady mládeže Slovenska a 18 jejich členských organizací. Není to obyčejný výzkum. Je to sonda do hlubin vědomí více než šesti tisíc lidí ve věku 15–29 let v Česku a na Slovensku. A také do zakládajících a jiných dokumentů organizací, které s mladými lidmi pracují, vychovávají je a pomáhají hodnoty mladých lidí dále formovat.“

  Co v nové Arše najdete ještě? Ti zasvěcenější nejspíš vědí, ostatní čtenáři zjistí, že ČRDM povede i nadále její současný předseda Aleš Sedláček. Rozhodli o tom svými hlasy delegáti a delegátky 52. Valného shromáždění ČRDM. Z jejich vůle bylo pro další funkční období rovněž nově jmenováno Představenstvo ČRDM. Delegáti také mj. odhlasovali přijetí tří nových členských organizací – jde o spolky Vodní záchranná služba ČČK, Mladí chovatelé zvířat a Fakescape. Kvůli protiepidemickým opatřením se valné shromáždění konalo online, formou videokonference. V rámci České rady šlo ovšem o „premiéru“, s níž nebyly zkušenosti… A napoprvé to „klaplo“. Není proto divu, že posléze směřovala řada pochvalných vyjádření a gratulací nejen k předsedovi a členům Představenstva, ale i k řediteli Kanceláře ČRDM Ondřeji Šejtkovi – za úspěšně zvládnutou „pilotní“ akci.

  Tradiční anketní otázka pro „šestku“ Archy zněla: Jaké hodnoty, k nimž se Vy sami přikláníte, Vám v našem „veřejném prostoru“ scházejí? Poděkování za odpovědi náleží spisovatelce Karin Lednické, řediteli a zakladateli společnosti Post Bellum Mikuláši Kroupovi a Štěpánce Komárkové, spoluzakladatelce a člence správní rady Nadace Karel Komárek Family Foundation.

  Obsah nové Archy tím vyčerpán ještě není. Dost možná, že na rozdíl od těch z vás, kteří jste tento text přelouskali až sem…
  Že byste si už raději prohlédli a pročetli Archu jako takovou?
  Nuže:


  #koronavirus

  Píše se v tomto čísle Archy o Vás? Chcete-li, můžete si přidat odkaz na svůj web či blog…


  Elektronická verze Archy je na internetovém serveru ADAM.cz uveřejňována pravidelně. Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy v elektronické podobě lze prostřednictvím formuláře na adrese http://shortlinks.crdm.cz/registrace-e-archa


  Aktuální číslo Archy ve formátu PDF je ke stažení zde.