Video v článkuRázné povely a nástup čestné stráže. Armádní zástavy, uniformy. Vojenská hudba.

  Kytice a věnce se stuhami. A ovšemže proslovy – čtené i ty přednášené spatra. A symbolická minuta ticha. A státní hymna… Paprsky odpoledního slunce dopadly na právě odhalený pomník: hodnost, titul, jméno a příjmení. A pod nimi celoživotní zásada stručná jako rozkaz: „Vydržet“.

  Nechyběli ani vojáci v dobových uniformách (foto Jiří Majer)Odhalování pomníku armádního generála Tomáše Sedláčka (foto Jiří Majer)Dne 24. září 2014 byl v areálu Posádkového velitelství Praha odhalen pomník jeho čestného příslušníka, armádního generála Tomáše Sedláčka. Důstojníka, který za druhé světové války bojoval proti nacistům na západní i východní frontě, také na Dukle i ve Slovenském národním povstání. Válečného veterána, kterého potom komunistický režim obvinil z velezrady a ve vykonstruovaném procesu odsoudil na doživotí. V roce 1960 byl generál Tomáš Sedláček sice propuštěn, ale rehabilitace se dočkal až po roce 1989. Zemřel 27. srpna 2012 ve věku 94 let.

  Odhalování pomníku armádního generála Tomáše Sedláčka; uprostřed předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček (Foto Jiří Majer) Vojenský historik Jiří Bílek: Generál Sedláček zůstal skromným mužem, i přes všechna vyznamenání a další pocty, jichž se mu dostalo, a sám sebe nepovažoval za hrdinu. (Foto Jiří Majer) „Vzdor obrovskému zdravotnímu hendikepu, jímž byla ztráta zraku, překypoval energií, nápady i velice osobitým humorem. Zůstal skromným mužem, i přes všechny vyznamenání a další pocty, jichž se mu dostalo, a sám sebe nepovažoval za hrdinu. Říkal, že tisíce lidí prožily mnohem krutější osud než on – a on sám měl jen to štěstí, že se dožil svobody. Když mluvil o svém životě, nikdy nepoužíval berličku silných slov a nestěžoval si. Právě proto ho poslouchali i mladí lidé, a hlavně mu věřili. Byl příkladem vlastence, demokrata, čestného a upřímného člověka a také vojáka, který vždy splní svou vojenskou přísahu, protože to považuje za jediné správné a možné,“ přiblížil osobnost generála Sedláčka vojenský historik Jiří Bílek.

  Náčelník generálního štábu arm. gen. Petr Pavel během proslovu při odhalení pomníku armádního generála Tomáše Sedláčka (foto Jiří Majer)O osobní vzpomínku se s přítomnými podělil náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Petr Pavel: „Když jsem se při jednom ze svých návratů ze zahraničí potkal s generálem Sedláčkem a ptal jsem se ho, co za tu dobu se událo nového, řekl, že všechno při starém, ale že má novou holku a že mi ji při nejbližší příležitosti ukáže. Ať se nedivím, že je mladší, ale že si určitě zvykne.
  Náčelník generálního štábu AČR armádní generál Petr Pavel: Právě osudy armádního generála Tomáše Sedláčka potvrzují, že hrdinou se člověk nerodí, ale stává a že záleží jen na něm, jak dokáže projít svým životem... (foto Jiří Majer)Když jsem potom – vlastně několik hodin předtím, než generál Sedláček skonal – byl za ním na návštěvě v motolské nemocnici, tak zřejmě už věděl, že z té postele nevstane… Přesto ale měl řadu konkrétních poznámek, návrhů, doporučení, co bychom měli dělat, na co nemáme zapomenout, a než jsem odešel, tak mně ještě nabídl tykání na výraz uznání a přátelství, čehož si velice vážím…“

  Odhalování pomníku armádního generála Tomáše Sedláčka (foto Jiří Majer)Odhalování pomníku armádního generála Tomáše Sedláčka (foto Jiří Majer)Slavnostního odhalení pomníku v pražských Dejvicích se zúčastnila odhadem stovka lidí: kromě výše jmenovaných rovněž předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček, náměstek ministra obrany Bohuslav Dvořák, zástupci rodiny generála Sedláčka a Společenství přátel armádního generála Tomáše Sedláčka posádka Praha, radnice Městské části Praha 6, sokolové, skauti, představitelé Československé obce legionářské, Konfederace politických vězňů ČR a dalších organizací včetně České rady dětí a mládeže… Odhalování pomníku armádního generála Tomáše Sedláčka (foto Jiří Majer) Autor busty generála Sedláčka Petr Lacina (vlevo) a autor pomníku prof. Petr Siegl (foto Jiří Majer)A také autor generálovy busty – student čtvrtého ročníku Akademie výtvarných umění Petr Lacina a autor pomníku akademický sochař Petr Siegl: „Pro nás to byla pocta, pro nás to byl nádherný úkol. Setkali jsme se se skvělými lidmi; měli jsme množnost nahlédnout do historie jednoho osudu, který ovšem je spojen s osudem celého národa,“ podotkl profesor Siegl, když mluvil o jejich práci. Pomník byl financován z výtěžku veřejné sbírky.

  Odhalování pomníku armádního generála Tomáše Sedláčka (foto Jiří Majer)K události odhalení pomníku byla vydána jako příležitostný tisk padesátistránková publikace „Neobyčejný příběh obyčejného člověka“. Lubomír Adamus a Jiří Bílek v ní citují životní krédo generála Tomáše Sedláčka: Busta armádního generála Tomáše Sedláčka (foto Jiří Majer)„Pravda je relativní a záleží na pohledu každého jednotlivce, jak se na konkrétní událost dívá. Jsou ale některé zásady, které slušný člověk nemůže nikdy porušit. Zásady spravedlnosti, tolerance, slušnosti, demokracie, lidských práv a řada dalších. Věřím, že jsem se žádné z těchto zásad nezpronevěřil, že jsem bojoval ze všech sil proti nenávisti, krutosti, nesvobodě a fanatismu jakéhokoliv druhu. To, že jsem měl možnost proti těmto záporným hodnotám aktivně bojovat, považuji za velké štěstí…“

  Autor