Video v článkuPokud budou střešní organizace rozmanitých neziskovek spolupracovat s příslušným ministerstvem nejenom na realizaci politiky v daném odvětví, ale i na jejím utváření, bude mít takové partnerství smysl – a bude naši společnost dále posouvat.

  Na semináři o trendech a povaze našeho neziskového sektoru deset let po vstupu ČR do Evropské unie (foto Jiří Majer)

  Mimo jiné v tom smyslu, že lidé „dole“ jsou pak ochotni „své“ ministerstvo respektovat a v praxi se do jeho činnosti více zapojit. Na semináři konaném 12. května 2014 v sídle Úřadu vlády ČR to během svého vystoupení řekl předseda České rady dětí a mládeže (ČRDM) Aleš Sedláček.

  Na semináři o trendech a povaze našeho neziskového sektoru deset let po vstupu ČR do Evropské unie (foto Jiří Majer)Seminář s názvem „Trendy a charakteristiky českého neziskového sektoru 10 let po vstupu České republiky do Evropské unie“ uspořádala Rada vlády pro nestátní neziskové organizace ve spolupráci s Centrem pro výzkum neziskového sektoru Masarykovy univerzity a Zastoupením Evropské komise v České republice. Seminář se konal v prostorách Úřadu vlády ČR (foto Jiří Majer)Aleš Sedláček svou dvacetiminutovou prezentací představil ČRDM jako příklad střešní organizace, která byla a je schopna s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jednat jako se skutečným partnerem – jakkoliv přitom ministerstvo zastupuje stát a přirozeně hájí jeho zájmy, potažmo zájmy vlády, a ČRDM zase zájmy svých členských organizací, tedy neziskovek pracujících s dětmi a mládeží.

  Předseda ČRDM Aleš Sedláček; vpravo Jan Kamenický z humanitární organizace Člověk v tísni, o.ps. (foto Jiří Majer)Připomněl, že ČRDM byla založena v roce 1998, ve snaze o hledání jednotného hlasu v daném sektoru, ať už jde o podporu dobrovolnictví, zvýšení zájmu státu i veřejnosti nebo o mezinárodní zastoupení. Upozornil přitom, že mezi stovkou členských právnických osob – většinově spolků, ale nejen jich – jsou i mládežnické krajské rady sdružující jak regionální články celostátních organizací, tak také organizace lokální a místní. Vyzdvihl rovněž význam přijetí ČRDM do Evropského fóra mládeže, mezinárodní organizace, k níž náleží 89 národních rad mládeže, respektive deset milionů mladých lidí z více než čtyř desítek evropských zemí. „Má to zase o něco větší sílu v těch tématech, která identifikujeme jako společná, než kdybychom je řešili jenom po své vlastní ose,“ míní Aleš Sedláček.

  O seminář týkající se neziskového sektoru, konaný na Úřadu vlády ČR, byl zájem (foto Jiří Majer)Jak konkrétně tedy spolupracuje ČRDM s ministerstvem školství?
  Jde mj. o spolupráci na resortních politikách (Strategie pro mládež, vzdělávací strategie 2020 apod.), na dotačním programu (zaměření, šíření informací, příp. členství v odborných komisích). „Ministerstvo je ochotno se s námi bavit o tom, co by mohlo být prioritou těch programů. Stanovíme si nějaký dlouhodobý rámec, strategii, koncepci, kterou schválí potom vláda,“ upřesnil předseda ČRDM.
  Aktéři odpoledního bloku semináře na Úřadu vlády ČR (zleva): Aleš Mrázek, Vladimír Hyánek, Aleš Sedláček, Jan Kamenický a Hana Fištenská (foto Jiří Majer)Shodou okolností asi dvě hodiny poté přišla zpráva, že kabinet Bohuslava Sobotky na svém jednání schválil novou Koncepci podpory mládeže na období 2014–2020, předloženou ministrem školství Marcelem Chládkem; na podobě tohoto materiálu se podílela také ČRDM. Aleš Sedláček tuto koncepci předtím na semináři označil za „velmi participativně pojatý dokument, za který je potřeba určitě ministerstvo pochválit“.
  Z dalších příkladů spolupráce s MŠMT uvedl Operační programy 2014+, tematické pracovní skupiny či projektovou spolupráci, a to i na úrovni mezinárodní.

  crdmPokud jde o partnerství se státem na vytváření vhodného prostředí pro činnost nestátních neziskových organizací, Aleš Sedláček se výslovně zmínil o novém občanském zákoníku a problematice spolkového práva: „Příkladná byla diskuse v oblasti spolkového práva v novém občanském zákoníku; příkladná byla reakce vlády na novelizaci rejstříkového zákona, kdy začaly být spolky registrovány ve veřejném rejstříku, po čemž jsme volali mnoho let. Aleš Sedláček: Budou-li střešní organizace NNO spolupracovat s příslušným ministerstvem nejen na realizaci, ale i na utváření politiky v daném odvětví, společnost to posune dál (foto Jiří Majer)Opakovaně jsme bombardovali vládu dopisy – a nakonec, když čtete zdůvodnění pro kladné rozhodnutí, tak se tam říká: Pro mnohé urgence ze strany neziskových organizací, zejména velkých spolků, jsme přistoupili k tomu, že… Čili to je krásný příklad participace, kdy se nám povedlo něco, co tady dvacet let nebylo,“ zobecnil Aleš Sedláček.

  Naopak k mínusům dosavadní partnerské spolupráce se státem počítá předseda ČRDM zavedení poplatkové povinnosti v oblasti NNO nebo postupný rozjezd již zmíněného veřejného rejstříku. Aleš Sedláček ho totiž pokládá za místy chaotický a práci s příslušným formulářem za zbytečně složitou. Uvítal by tedy větší aktivitu ze strany ministerstva spravedlnosti a poukázal na snahu NNO vytvořit společnou skupinu a ladit postupy při registraci neziskovek do tohoto rejstříku.


  Užitečné odkazy:
  Portál ČRDM k novému občanskému zákoníku: ZDE
  Článek o semináři k nejasnostem kolem právní úpravy spolků: ZDE
  Manuál k NOZ pro neziskovky: ZDE
  Koncepce podpory mládeže na období 2014 až 2020: ZDE
  Předkládací zpráva ke Koncepci 2013 a 2020: ZDE


  Videozáznam z vystoupení předsedy ČRDM Aleše Sedláčka si můžete pustit zde: