Historie – Paměť národa

Spolek PANT vyhlásil již dvanáctý ročník mezinárodní dějepisné soutěže EUSTORY určené pro studenty středních škol. Tentokrát je otevřeno mnoho nových kategorií, věříme, že…

Žena, která si s otcem zapisovala za války jména lidí popravených nacisty a ve 14 letech s bratrem pomohla utéct židovskému vězni z koncentračního tábora. Lékařka z pražské židovské rodiny, jež coby zdravotnice a vychovatelka pomáhala lidem v Terezíně a v Osvětimi. Odpůrce komunistického režimu odsouzený ve 14 letech do sovětského gulagu. Žena, která po únoru 1948 pomohla několika lidem dostat se přes hranice, a další, která se spolužačkou zachránila 45 dětí ze slovenského Údolí smrti…