Do zahraničí – a tím jsou myšleny i dosti vzdálené kouty světa – to vlastně ani není tak daleko.

  Rozhodně je to blíž, než by se při vyslovení slova „cizina“ mohlo zdát… Podobně vyznívá většina článků, které do uzávěrky šestého čísla letošního ročníku časopisu Archa doputovaly do redakční e-mailové schránky. Není divu. Však také ústřední téma poslední Archy, vydané v tomto roce, znělo „Cizina coby dup“.

  „Po čase stráveném v jiné zemi se vracíme jiní, nahlížíme na věci skrze naši zkušenost, jsme najednou tolerantnější a víme, že věci nejsou černobílé, že jsou jiné a že jen na nás záleží, jakou cestou se vydáme,“ píše ve svém úvodníku nadepsaném Vůně jinakosti, ředitelka AFS Mezikulturních programů Klára Kutišová. „Máme-li to štěstí a naučíme se i jiný jazyk, zjistíme velmi brzo, že jazyk je druhotný, jazyk je nástrojem poznání, je branou k jiné kultuře. Takže jako pohádkový Honza, který se vydal s rancem buchet do světa, vydávají se i dnes lidé za poznáním jazyka, jiných zvyklostí, za poznáním sama sebe,“ míní autorka.

  Díky Arše můžeme zkusit něco obdobného: s YMCOU prožijeme „malé velké dobrodružství“ v severoirském Greenvillu, s TOMem Vltavský paprsek vyrazíme na oddílovou expedici do Grónska a s pěticí našich skautských vedoucích si vyzkoušíme roli skauta přímo v USA. Se Sdružením Roztoč zavítáme na Svátek světla, s Českou debatní společností pocítíme tlukot srdce Evropy a organizace Duha se svým projektem „Trochu jinak“, jakož i INEX-SDA nám ukáží, jak to vypadá na zahraničních cestách spjatých s dobrovolnictvím (tzv. workcampech).
  Úhel pohledu na dané téma pak zajímavě pootočili lidé z Podskaláčku, vodácko-turistického oddílu České tábornické unie, a z Kolpingova díla – ti prví objevovali České Švýcarsko a ti druzí obeslali Archu příspěvkem od Normana Grellmana, regionálního a diecézního sekretáře německé „sesterské“ organizace Kolpingova díla ČR.

  Šestá Archa se obšírněji věnuje předávání výročního ocenění ČRDM, jež se letos inovativně odehrálo v působivém prostředí žižkovského divadla Ponec. Mimo jiného se dozvíme také to, jak dopadla geocachingová hra Sametky, a co říká svému ocenění jeden z laureátů Ceny Přístav 2015, svitavský starosta David Šimek. Kdo se zajímá o fotografii, toho může zaujmout titulek „Woodcraft: malebnost ve všem“, který přináší vítězné snímky z fotografické soutěže Ligy lesní moudrosti, a pasáž věnovaná výsledkům fotosoutěže, proběhnuvší v rámci projektu 72 hodin.

  V rubrice „Představujeme“ se formou rozhovoru s ředitelkou brněnského spolku Rezekvítek Terezou Žižkovou seznámíme s činností neziskové organizace zabývající s environmentální výchovou a ochranou přírody. Archa rovněž upozorňuje na prvenství významného představitele Pionýra, starosty obce Kamýk nad Vltavou Petra Halady v soutěži nazvané Komunální politik roku 2015; referuje o mezinárodní studentské konferenci v Izraeli, viděné očima účastníků…

  Ke čtení a prohlížení je toho v nové Arše o zkrátka víc. Když si otevřete její elektronickou verzi, umístěnou rovnou pod tímto textem, posoudíte sami.

  Zajímalo by vás, co jsme psali v minulých číslech Archy? Klikněte si na ně…

  Archa číslo 5/2015 se inspirovala příslovím Archa číslo 4/2015 zrcadlí letní prázdniny Archa číslo 3/2015 zachytila jarní dění v dětských spolcích Vyšla Archa číslo 2/2015. Dětský spolek = naše hobby. Alespoň Archa č. 2/2015 to tak vidí Vyšla Archa číslo 1/2015. Svým obsahem je značně „nízkoprahová“ Vyšla „sametová“ Archa č. 6/2014


  #zpravodaj_Archa

  ARCHA Archa je název nekomerčního bezplatného zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže, který od roku 1999 vydává Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Archa vychází v tištěné podobě a v elektronické verzi, uveřejňované na internetovém serveru ADAM.cz. Svým obsahem Archa plní především roli „výkladní skříně“ ČRDM, jejích členských sdružení a jejich rozmanitých aktivit. Jedinečnost Archy tkví v tom, že dlouhodobě a soustavně nejen mapuje události důležité pro mikrosvět spolkové práce s dětmi a mládeží, ale přichází i s vlastními tématy, k nimž hledá – a nachází – „zpětnou vazbu“ ze zmíněných sdružení. V Arše se lze dočíst o mnoha uskutečněných projektech, k nimž náleží kupř. „Sametky“, „Cena Přístav“, „72 hodin“ nebo dříve „Bambiriáda“, „Stromy Anežky České“ apod. Své místo ve zpravodaji Archa mají i články o akcích úžeji spjatých s nadnárodní mládežnickou formací Evropské fórum mládeže, jejímž členem ČRDM je (kupř. „Strukturovaný dialog – Kecejme do toho“), respektive o akcích s výrazně evropským přesahem – „Evropské karty mládeže EYCA“ aj.).

  Všechna čísla Archy najdete ke stažení ve formátu PDF na stránce www.crdm.cz/archa kde naleznete také tematické oblasti, jimž se budou věnovat další plánovaná čísla.
  Informaci o nových číslech Archy můžete získat rovněž prostřednictvím služby RSS feed. Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy lze prostřednictvím formuláře na adrese shortlinks.crdm.cz/registrace-e-archa.

  #zpravodaj_Archa

  #CRDM_cz

  Autor