Autor: EDUin

Devátý díl seriálu Ochránce se tentokrát zaměřil na téma dětí s odlišným mateřským jazykem. Podle Kristýny Titěrové z organizace META je v českých mateřských, základních i středních školách 50 tisíc žáků s cizí státní příslušností. Stále častěji se takové děti objevují hlavně ve větších městech. Podpora státu pro ně ale stále pokulhává. Ve školách zatím stále chybí dostatečná podpora dětí s odlišným mateřským jazykem Ve školách nejde jen o děti s cizí státní příslušností. Objevují se i žáci, kteří mají například dvojí občanství a česky se teprve učí. „Škola by v případě příchodu takového žáka měla nejprve udělat jazykovou diagnostiku,“ popisuje…

Více