Archiv autora: Jarmila Vaclachová

Středisko volného času TYMY v Holešově uspořádalo 29. ledna 2023 tradiční dětský karneval. Tentokrát byly děti pozvány na „Bál princů a princezen“. V tomto duchu byl celý karneval motivován. V úvodu karnevalu byly děti přivítány královskými šašky, kteří je naučili také pořádnou úklonu. Pak už přišli dvořané s pážaty, dvorními dámami, princi a princeznami a na závěr tohoto „průvodu“ důstojně kráčel král s královnou, který všechny přítomné obdařil milým úsměvem. Král zahájil ples a poté zatancovali dvořané, které vystřídaly se svým tanečkem malé princezny. Po tomto úvodu se bál princů a princezen naplno rozjel! Kromě spousty tance byl pro děti…

Více

SVČ TYMY ve spolupráci s městem Holešov vyhlásilo v letošním roce již třetí ročník „soutěže“ o NEJ vánoční stromeček. Do této „soutěže“ se přihlásilo celkem 17 organizací a spolků: PS M. Očadlíka Holešov, SVČ TYMY, MŠ + ZŠ Rymice, ZŠ Prusinovice, družina Prusinovice, družina 3.ZŠ Holešov, ZŠ Martinice, MŠ Grohova, MŠ Sluníčko, OU + ZŠ Holešov, MŠ Přílepy, ZŠ + MŠ Žeranovice, MŠ Masarykova, MŠ Žopy, Hasiči, město Holešov + 1.ZŠ Holešov. Na konci listopadu všechny tyto organizace dostaly stromečky, které měly za úkol do 8. 12 vyzdobit. Vernisáž probíhala ve středu 8. 12. v 17:00 hodin na náměstí E.…

Více

V úterý 11. října 2022 se v TYMY Holešov uskutečnilo slavnostní volební zasedání Parlamentu dětí a mládeže (PDM) města Holešova. Tohoto zasedání se zúčastnili zástupci holešovských základních škol a Pionýrské skupiny (PS) M. Očadlíka Holešov. Hlavním bodem této schůzky byla volba nového předsedy a místopředsedy PDM. Členové se dohodli na veřejné volbě, poté následovalo představení jednotlivých kandidátů. Předsedou PDM Holešov byl zvolen Marek Novotníček, žák 1.ZŠ Holešov a místopředsedou Lukáš Kupka, zástupce PS M. Očadlíka a žák 3.ZŠ Holešov. Členové PDM si vytýčili hlavní úkoly do nadcházejícího období. Děkuji všem členům PDM za jejich aktivní přístup. Nově zvolenému předsedovi a …

Více

O letošních prázdninách jsme již potřinácté nabídli zajímavé táborové aktivity, tentokrát v horském hotelu P.O.M.A Malenovice přímo v srdci Beskyd. Dne 8. srpna jsme se vydali vstříc prázdninovému dobrodružství. Děti byly rozděleny do různých zájmových skupin Za sportem do Beskyd, Duhový tábor a Pokusohraní, Taneční léto, Koňský tábor a Parkur academy. Každý tábor si v Beskydech žil pět dnů svým speciálním programem. Jednotlivé tábory pak spojovaly společné večery u táboráku s písničkami a kytarou, ranní rozcvičky, večerní nástupy, táborová olympiáda a karneval. Děti se naučily spoustu nového – seznámily se s morseovkou, naučily se uzly, topografické značky a práci s…

Více

Také na letošní prázdniny připravilo SVČ TYMY ve spolupráci s paní Vlaďkou Caletkovou příměstský tábor „Prázdniny na koni“, který se konal ve stáji Caldi Pacetluky. Na tento tábor se přihlásila opět samá děvčata, pro která byl připraven zajímavý a pestrý program. Vyzkoušela si kromě jiného také hřebelcování, osedlání koně, nasazování ohlávky a po vyjížďce musela také koně odsedlat a vyčistit kopyta. V průběhu týdne se dívky také naučily samy koně ovládat. V pátek na děvčata čekalo velké překvapení. V noci se ve stáji narodilo hříbátko, takže páteční program byl zpestřen touto událostí. Další táborový program probíhal na výletišti v Pacetlukách,…

Více

Hned první červencovou neděli se sjelo několik mladých indiánů do indiánské vesnice Čokan – Nagi. Děti byly rozděleny do čtyř indiánských kmenů, každý kmen byl zasvěcen jednomu ze čtyř živlů. Indiánské kmeny mezi sebou soupeřily o získání tajemství starého Šamana. Během celotáborové hry zažily spoustu dobrodružství, hodně se toho také naučily a velmi důležitá byla spolupráce a vzájemná pomoc v týmech. Malí indiáni se naučili tance, zpívali indiánské písně a pobývali a nocovali v tee-pee. Naučili se poznávat léčivé byliny, vařili si sami v kotlíku, vypalovali keramiku ve žhavých uhlících, atd. Velmi příjemným zážitkem pro všechny byly večerní táborové ohně…

Více

Středa 29. června byla pro všechny pracovníky Střediska volného času (SVČ) TYMY významným dnem! Ten den dopoledne se konala malá slavnost, na které proběhlo stříhání pásky k nové zrekonstruované půdě. Práce na této rekonstrukci trvaly od listopadu 2021 a byly ukončeny k 30. 4. 2022. Rekonstrukci půdy zajišťovala firma RAPOS Holešov, která vzešla z výběrového řízení. Dále se podílelo celkem osm subdodavatelů, z nichž nejvýznamnější byla firma PĚLUCHA střechy s.r.o. O vnitřní vybavení se postaral firma KDZ. Všem, kteří se na rekonstrukci naší půdy podíleli patří velké poděkování, obdiv a uznání. Profesionální přístup provázela také lidská rovina, vzájemné pochopení a…

Více

Školní rok 202–2022 rychle uběhl. Společně s dětmi jsme prožili krásných deset měsíců v zájmových kroužcích a také na akcích. V polovině června se konaly závěrečné schůzky všech zájmových kroužků, na kterých se děti loučily se svými vedoucími. Všechny děti obdržely pamětní listy, které jim budou připomínat jejich celoroční zapojení v jednotlivých kroužcích. Děkujeme všem dětem i dospělákům za jejich přízeň. Přejeme pohodové prázdniny plné dobrodružství a těšíme se na setkání na táborech a také při zahájení naší činnosti v září 2022. Poděkování si zaslouží všichni pedagogové, provozní pracovníci, naši externí spolupracovníci a další podporovatelé! Zařadil: -maj-

Více

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 se uskutečnila v Holešově tradiční bezpečnostní akce pod názvem „Na kole jen s přilbou“. Akce se konala ve Smetanových sadech, a sice ve spolupráci (Střediska volného času TYMY, pozn. red.) s BESIPem, VPŠ a SPŠ MV a s útvarem Policejního vzdělávání a služební přípravy v Holešově. Děti čekalo celkem šest stanovišť, na kterých prokazovaly znalosti a dovednosti z oblasti řešení dopravních situací, vybavenosti kola a nechyběla také jízda zručnosti, první pomoc a ošetření zraněného. Za splnění všech úkolů byly děti odměněny medailí. Všichni přítomní byli zároveň dáni do slosování, které proběhlo na závěr akce, ale…

Více

V úterý 7. června 2002 jsme pořádali tradiční olympiádu mateřských škol (MŠ), která se konala na hřišti u holešovského gymnázia. Úvodní ceremoniál v antickém stylu zahájil samotný ,,Zeus“ se svou družinou. Následovalo vztyčení vlajky a slib rozhodčích a sportovců, po němž nastalo pravé olympijské klání. Děti soutěžily ve sportovních disciplínách, mezi které patřil sprint, běh přes překážky, skok do dálky, hod granátem, hod medicinbalem atd. Vyvrcholením olympiády byl štafetový běh, do kterého každá MŠ „nasadila“ čtyři své nejlepší běžce. Letošní štafetu vyhrála opět MŠ Radost – Grohova. Děti přišel pozdravit také starosta města Holešova pan Rudolf Seifert, který všem sportovcům…

Více