Autor: Tisková zpráva

Dobrovolníci a dobrovolnice v Brně v druhé půli druhého prosincového týdne renovovali stará okna v budovách ženského vzdělávacího spolku Vesna v ulici Údolní. Okna izolují pomocí silikonových profilů vkládaných do frézovaných drážek, čímž se sníží spotřeba energie na vytápění a omezuje rosení skel. Akce proběhla v rámci kampaně Energie lidem [1], v níž spojily síly nevládní organizace a hnutí z oblasti sociální politiky, péče, energetiky a ochrany životního prostředí, aby pomáhaly lidem v krizové situaci letošní zimy a prosazovaly systémová řešení pro dostupné a energeticky efektivní bydlení. Spolek Vesna pomáhá rodinám v nouzi, od konce února také těm, které vyhnala…

Více

Evropa na klimatické konferenci OSN v Egyptě (COP 27) 15. 11. 2022 ohlásila, že je připravena zpřísnit svůj emisní cíl pro rok 2030. Přibližuje se tak blíže k plnění Pařížské dohody, zvýšení cíle jen o 2 % (tj. snížit emise do roku 2030 o 57 % místo aktuálních 55 %), ale nereflektuje vážnost situace. Jde také o promarněnou příležitost inspirovat k ambicióznějšímu přístupu v rámci klimatických vyjednávání i ostatní. Na klimatické konferenci se vyjednával mimo jiné tzv. Pracovní program pro mitigaci. Právě jeho nastavení bude hrát důležitou roli v mezinárodním úsilí o snižování emisí v nejbližších letech. Připravenost Evropy zvýšit…

Více

V Evropě je téměř desetina druhů samotářských včel a čmeláků ohrožena vyhynutím, a to pro více než polovinu druhů ani nemáme dostatek údajů. Evropských motýlů ubylo o 39 % od roku 1990. Tyto a další alarmující informace přináší nový český překlad Atlasu hmyzu. [1] Za jednu z nejzásadnějších příčin úbytku opylovačů je přitom považována intenzifikace zemědělství, ke které přispívají svým nastavením i zemědělské dotace. Nová Společná zemědělská politika nyní přináší změny, které by mohly tento stav zlepšit. Bude však záležet na Ministerstvu zemědělství a samotných zemědělcích, zda dotace využijí smysluplně. Ekologické organizace dlouhodobě prosazovaly přírodě šetrnější zemědělskou politiku a řadu…

Více

Stovky protestujících se v pátek 21. 10. 2022 v poledne sešly na Staroměstském náměstí v Praze. Proběhla totiž další stávka za klima pořádaná středoškoláky ze střední a východní Evropy. Požadují po politicích, aby se postavili energetické a klimatické krizi čelem. Studenti chtějí východoevropskou stávkou za klima poukázat na energetickou krizi, které nečelí jen Česká republika, ale i jiné státy napojené na Putinův plyn, což jsou především ty z východní Evropy. „Čelíme těžké zimě, mnoho z nás se ocitá v energetické chudobě a my to nesmíme ponechat náhodě. Političtí představitelé ČR pojedou zanedlouho do Egypta na klimatickou konferenci COP27, kde budou…

Více

Snižování emisí skleníkových plynů je klíčovou součástí strategie na ochranu udržitelných klimatických podmínek na Zemi. Pro zastavení klimatických změn je však nebytné kombinovat více přístupů, a to jak na osobní, tak celospolečenské úrovni, dodávají čeští ambasadoři Evropského klimatického paktu, kteří ochraně klimatu zasvětili svůj osobní i pracovní život. Snadné zapojení laiků do péče o klima umožňuje platforma Count Us In, jedna z aktivit Evropského klimatického paktu. Díky změnám na úrovni jednotlivců i organizací doposud společně snížili produkci emisí o 12 400 000 kg ekvivalentu CO2. Emise skleníkových plynů, mezi které se řadí oxid uhličitý nebo metan, jsou hlavním hybatelem klimatických…

Více

Skupina deseti nevládních organizací vyzvala poslance a poslankyně ke schválení odkladu zavedení povinných datových schránek. Ty by podle nových pravidel, která začnou platit od ledna příštího roku, musely povinně využívat všechny právnické osoby, všichni podnikatelé, ale i nepodnikající osoby, které byť třeba jedinkrát vůči státu využijí tzv. elektronickou identitu. Dle nevládních organizací jde o krok, který není dostatečně připraven po technické, organizační ani informační stránce a v kombinaci s dopady energetické krize či růstu cen může mít negativní dopad na velké skupiny lidí. „Mezi signatáři otevřeného dopisu jsou organizace pracující se seniory, s lidmi s tělesným postižením či s duševním…

Více

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Miller včera jednal s ministry Ukrajiny, Lotyšska, Estonska, Litvy a státním tajemníkem Polska o vzdělávání ukrajinských dětí v zemích EU. Cílem setkání bylo upřesnit režim, v jakém se děti v jednotlivých státech učí v rámci povinné školní docházky v kombinaci s ukrajinskou distanční výukou a poskytnout větší jistotu pro uznání výsledků vzdělávání při návratu na Ukrajinu. Zástupci evropských států projednávali největší výzvy spojené s výukou ukrajinských dětí. Hovořili o nutnosti zajistit ukrajinským dětem takové vzdělání, které jim otevře co nejširší možné uplatnění, a to bez ohledu na to, zda zůstanou v zemích EU,…

Více

U příležitosti Mezinárodního dne OSN zaměřeného na snižování potravinových ztrát a plýtvání potravinami byla zahájena registrace na mezinárodní konferenci Extinction or Regeneration (Vyhynutí nebo regenerace) a byli oznámeni řečníci světové úrovně, kteří na této významné konferenci, věnované přeměně potravinových systémů, vystoupí. Jsou mezi nimi ekolog a spisovatel Carl Safina, vědkyně a aktivistka doktorka Vandana Shiva, ředitelka Centra pro potravinovou politiku londýnské City University profesorka Corinna Hawkesová, spisovatel, aktivista a akademik profesor Raj Patel a zvláštní zpravodaj OSN pro extrémní chudobu a lidská práva profesor Olivier De Schutter. Konference Extinction or Regeneration, kterou pořádá organizace Compassion in World Farming ve spolupráci…

Více

Až 40 milionů korun rozdělí MŠMT mezi církevní školy a školská zařízení v rámci výzvy na poskytování vzdělávání a školských služeb pro děti, žáky a studenty uprchlé z Ukrajiny v souvislosti s letošním ozbrojeným konfliktem. O finanční dotaci na aktivity s ukrajinskými uprchlíky, realizované od 1. března do 31. prosince 2022, mohou církevní školy (mateřské, základní, střední a vyšší odborné) a školská zařízení žádat do 11. listopadu 2022. Jedná se o úhradu neinvestičních nákladů, která bude vyplacena i zpětně. Důvodem vyhlášení výzvy je skutečnost, že „nové výkony“, které nesouvisejí se změnami kapacity školy či školského zařízení, nejsou v případě církevního…

Více

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš přijal pozvání ukrajinského ministerstva školství k návštěvě Ukrajiny. V průběhu úterý 23. 8. tam bude jednat o pomoci, kterou poskytuje Česká republika ukrajinským žákům a studentům v oblasti vzdělávání a možnostech další spolupráce. Informovala o tom tisková mluvčí MŠMT Aneta Lednová. Už na cestě do Kyjeva ministr Balaš navštívil Lvovskou národní univerzitu Ivana Franka, kde hovořil s vedením univerzity. „Jsem upřímně rád, že jsem mohl navštívit právě univerzitu ve Lvově, kde mimo jiné studoval autor Mezinárodní listiny lidských práv, termínu „zločiny proti lidskosti“ a zakladatel moderního mezinárodního práva v oblasti lidských práv Hersch Lauterpacht.…

Více