Archiv autora: Tisková zpráva

Město České Budějovice podpořilo grantem v rámci svého dotačního programu na podporu ochrany životního prostředí projekt pro českobudějovické základní školy s názvem „Jak nachytat dešťovku“. Cílem projektu je motivovat žáky k úsporám vody a využívání dešťové vody a seznámit je s pojmem virtuální voda, tj. voda, která se spotřebovává při výrobě produktů a na pěstování plodin a která nemusí být v produktech přímo obsažena, ale její spotřeba zatěžuje naše životní prostředí.Děti bude při zábavných workshopech provádět virtuální žížala dešťovka. Společně se seznámí s koloběhem vody v přírodě a s možnostmi úspor vody doma i ve škole. Při pokusech si děti…

Více

Expozici s unikátním konceptem pro malé návštěvníky otevřelo Národní muzeum v Praze. Pečlivě připravený, unikátní koncept klade důraz na dětskou kreativitu a imaginaci, a pomocí interaktivit se zaměřuje na objevování světa kolem nás a odhalování nových perspektiv a souvislostí. Zároveň je místem společných zážitků a mezigeneračního vzdělávání, kde se při společném poznávání setkává generace dětí, rodičů a prarodičů. Zcela nová expozice s názvem Dětské muzeum se otevřela návštěvníkům v prostorách Nové budovy Národního muzea 30. června 2023. „Národní muzeum se dlouhodobě a systematicky zaměřuje na dětské návštěvníky. Všechny naše expozice a výstavy připravujeme tak, aby byly zajímavé, atraktivní a srozumitelné…

Více

Ve středu 27. září zaslaly nevládní organizace Hnutí DUHA, Centrum pro dopravu a energetiku a sítě organizací Česká rada dětí a mládeže, FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci, Klimatická koalice, Platforma pro sociální bydlení, Transparency International a Zelený kruh společný otevřený dopis premiéru Petru Fialovi (ODS), v němž žádají cílené a transparentní využití výnosů z aukcí emisních povolenek na řešení problémů, které přináší klimatická krize.[1] Výnosy z aukcí povolenek v odhadované výši až 300 miliard korun do roku 2030 jsou evropskou směrnicí určeny k financování snižování emisí a na boj se změnou klimatu. Jsou tak příležitostí pro strategické investice…

Více

Milovník Jizerských hor, skaut, přírodovědec, obyvatel nejvýše položené osady v naší republice, totiž Jizerky,  skvělý spisovatel, jehož toulavé poetické texty doprovázejí životem snad už třetí generaci vnímavých lidí. To všechno je Miloslav Nevrlý. Jeho povídání s Alešem Palánem je skvělé čtení.  Neváhejte ani minutu. Tomáš Novotný, Asociace TOM Pro skauty, trampy a toulavý lid s batohem na zádech všeobecně je Miloslav Nevrlý (1933) určující osobností. Jeho osamělé toulky po Jizerských horách a Karpatech, které podnikal od padesátých let, inspirovaly zástupy následovníků – někteří z nich jsou populární cestovatelé, jiní skromní tuláci, kteří o svých prožitcích mlčí, ale svůj život jimi…

Více

V České republice se ve vaječném průmyslu každoročně usmrtí 12 milionů jednodenních kohoutků – jenom proto, že kohouti vejce nesnášejí, a tak jsou prostě v tomto byznysu zbyteční. Nyní se mluví o zákazu takového zabíjení. Podobný zákaz už přijalo Německo. Jenže tito kohoutci jsou dnes hlavní potravou masožravých pacientů záchranných stanic. Léčené poštolky, oba druhy kání, puštíci, kalousi i další sovy, bílí i černí čápi, ale třeba i ježci nebo lasicovité šelmy jich ve stanicích ročně spotřebují 3 milióny. V zoologických zahradách jich zvířata zkonzumují odhadem 2 milióny. Pokud k zákazu dojde, některé záchranné stanice horko těžko nahradí kuřátka myškami,…

Více

Až do 22. října 2023 mohou návštěvníci Regionálního muzea v Českém Krumlově zhlédnout výstavu „Jihočeské lidové kroje“ prezentující tradiční lidový oděv jižních Čech. Výstava se zaměřuje na pět významných oblastí v Jižních Čechách, které mají výrazný etnografický význam. Tyto oblasti jsou Doudlebsko, Blatsko, Táborsko, Prácheňsko a Pošumaví. Největší prostor je věnován místnímu doudlebskému kroji. Kromě kompletních krojů si návštěvníci mohou prohlédnout také různé části oděvů a doplňky, jako jsou čepce, vínky, pleny, šátky a opasky. Tyto předměty doplňují celkový obraz a poskytují detailní pohled na tradiční oděvní kulturu jižních Čech. Černobílé fotografie pak přinášejí autentický pohled do minulosti a zachycují…

Více

Po celou dobu svého již téměř desetiletého působení v oblasti ochrany outloňů před nelegálním obchodem na Sumatře v Indonésii organizace The Kukang Rescue Program velmi úzce spolupracuje s místními obyvateli. Se svým týmem složeným z místních lidí, včetně bývalých pytláků, Kukang Program v rámci monitoringu divokých zvířat na okraji chráněného ekosystému Leuser instaluje fotopasti. Před pár týdny se tento tým vydal na svou doposud nejnáročnější, nakonec celkem čtyřdenní výpravu do nitra pralesa umístit fotopasti k frekventovanému napajedlu. Navzdory dlouhé, nebezpečné a velmi namáhavé cestě bez spojení se světem a s malou vidinou úspěchu se fotopasti nakonec podařilo nastražit. Pozdější kontrola…

Více

Kupecká osada Krumbenowe otevře v sobotu 9. září 2023 v 10:00 opět své brány. Do Pivovarské zahrady v Českém Krumlově se již posedmé sjedou kupci a řemeslníci z dávných dob pravěku a středověku, aby zde společně s návštěvníky hledali recept na dlouhý život. Letošní ročník se totiž vydá až “Ke kořenům života”, aby představil různé přístupy k péči o tělo zdraví v minulosti. Inspirace pro 21. století zaručena!  Krumbenowe, vzdělávací akce zaměřená na oživenou historii a oceněná prestižní cenou Zlatý mamut, se po čtyřech letech opět vrací k meandrům divoké Vltavy. Pauza byla vynucena nečekanými globálními událostmi, ale letos konečně…

Více

Neziskové organizace (včetně České rady dětí a mládeže, pozn. red.) poslaly ministru Stanjurovi otevřený dopis, ve kterém odmítají návrh na změnu pravidel spolufinancování EU fondů. Návrh může ohrozit poskytování veřejně prospěšných služeb, neboť se výrazně zvýší míra spolufinancování, kterou mají zajistit realizátoři – tj. poskytovatelé služeb, školy, obce, příspěvkové organizace aj. včetně neziskových organizací. Odhadované úspory ve výši 4,6 mld. Kč jsou sporné, tento krok ohrozí čerpání fondů EU. Ministerstvo financí by mělo naopak podpořit 0% spolufinancování na veřejně prospěšné činnosti. Návrh změny Pravidel spolufinancování EU fondů na programové období 2021–2027, který v minulém týdnu prošel meziresortním připomínkovým řízením, předpokládá…

Více

Darované potraviny a drogistické zboží poputují ihned po sbírce uspořádané 22. dubna t. r. do charitativních organizací poskytujících pomoc zejména osamělým seniorům, rodičům samoživitelům, pěstounským rodinám, dětem z dětských domovů, postiženým či lidem bez domova a v nouzi. Důležitost potravinové pomoci podtrhuje skutečnost, že do sbírky se aktivně zapojuje na lokální úrovni řada neziskových organizací, které ve sbírce vidí prostor pro získaní potravin pro své klienty – Tesco tím dostává svého závazku být dobrým sousedem. Na pobočkách Tesco tak budou například pomáhat dobrovolníci z Klokánku Hostivice, Armády spásy či Arcidiecézní charity. „Počet lidí v nouzi závislých na potravinových bankách bohužel…

Více